วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวข้อสอบพนักงานบริการ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการที่ดี

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

- ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริการ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์